HG Service A/S udfører alle former for VVS-arbejde.

fra kælder til tag i renoveringer, tilbygninger, ombygninger, vedligeholdelse og hvad faget ellers fører med sig.

Vi udfører alle slags arbejder for private – men kunderne tæller også blandt andet Københavns Kommune, og mange af kommunens større offentlige virksomheder.

For større industrivirksomheder servicerer og vedligeholder HG Service A/S bl.a. VVS-installationerne. Firmapolitikken gør det attraktivt at trække på os.

Vi kan nemt gå ind og supplere de håndværkere, som allerede er fast tilknyttet.

 

 

Med mange års erfaring i opsætning af badeværelser er HG Service det bedste valg.

Giv dit hus en ansigtsløftning, alt tagarbejde udføres, Både store og små opgaver.

Fjernvarme har længe været den mest økonomiske opvarmningsform

Gamle opvarmningsformer ændrer vi til moderne og økonomisk fordelagtige systemer – for din skyld, oh miljøets.

Rensning af stoppede afløb, reparation af toiletter, udskiftning af tærede vandrør