Det er i dag et krav at sikre drikkevandsinstallationer, således at der ikke opstår risiko for at drikkevandet bliver udsat for forurening ved tilbagestrømning i drikkevandsinstallationen.

Flere vandforsyninger kræver i dag at deres slutbrugere får installeret tilbagestrømssikringer og indgår vedligeholdelsesaftaler i faste intervaller, med henblik på at forebygge uheld.

Selv mindre uheld kan være meget omfangsrige og yderst uoverskuelige for den ansvarlige.

HG Service A/S tilbyder et gratis eftersyn af dine installationer med et efterfølgende sikringsforslag.

Er du endnu ikke blevet kontaktet af din vandforsyning eller af HG Service A/S, kan du selv tage kontakt til vores tekniske konsulent Bennie Larsen på telefon 28 87 12 53, eller på mail bennie@hgservice.dk