Af opgaver udfører HG Service A/S alle former for VVS-arbejde,

fra kælder til tag i renoveringer, tilbygninger, ombygninger, vedligeholdelse eller hvad faget nu fører med sig.

Hos HG Service A/S ringer kunden direkte til den installatør, kunden ønsker – og så kommer han direkte. Væk er den centrale omstilling og medfølgende tidsspilde. Man ringer direkte til den enkelte medarbejder. Er man ny kunde, ringer man bare på hovednummeret: 33 24 72 12 og får en medarbejder til at hjælpe sig videre.

Henrik Gemynthe udviklede dette koncept, dels fordi teknologien og mobiltelefonerne gjorde det muligt, dels fordi mange af firmaets større kunder havde brug for den hurtigst mulige udrykning. Den fleksible service er helt klart vores stærke side.

Krav til de ansatte
Det siger sig selv, at et sådant system kræver noget af de ansatte. Derfor har firmaet siden opstarten ansat nogle ansvarlige medarbejdere som gerne skulle give større tilfredshed for både kunderne og medarbejderne. VVS-installatøren mener, dette system giver større tilfredshed for både kunden og medarbejderne.
Ved det store medarbejderansvar er den enkelte medarbejder også interesseret i at kunderne er tilfredse, og føler et ansvar for, at virksomheden som helhed fungerer optimalt.

Kunderne tæller blandt andet Københavns Kommune, og mange af kommunens større offentlige virksomheder.

For større industrivirksomheder servicerer og vedligeholder HG VVS Service VVS-installationerne.
Firmapolitikken gør det attraktivt at trække på os. Vi kan nemt gå ind og supplere de håndværkere, som allerede er fast tilknyttet.